do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Czytelnia » Ciut więcej o książkach
Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych

Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, Kraków 2017, publikacja DVD

ISBN 978-83-7730-232-3

 

Prezentowany na dwóch płytach DVD i w formie e-booka materiał jest zapisem ogólnopolskiej konferencji naukowej Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, która odbyła się w Krakowie 1 grudnia 2016 roku. WYdarzeniu patronował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Relacja Uczeń-Mistrz, czy taczej Mistrz-Uczeń w dziejach jest uniwersalna i nie nalezy tylko do kręgu kultury grecko-rzymskiej. Uważana była i jest za fundamentalną formę nauczania. W obecnej rzeczywistości nabiera szczególnego znaczenia. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach rozwój nauk humanistycznych jest odpowiedzią na postępujące, dynamiczne zmiany technologii informatycznych i metod analitycznych. Nowe kierunki o charakterze interdyscyplinarnym: humanistyka drugiej generacji, kultura i praktyka tekstu, retoryka stosowana, teksty kultury i animacja sieci, czy zbliżajaca się do nauk przyrodniczych archeogenomika obrazują skalę oczekiwań wobec nauk humanistycznych we współczesnym świecie.

Wygłoszone w czasie konferencji referaty i towarzyszące im dyskusje ukazują bogactwo tematu, ale bynajmniej go nie wyczerpują. Otwierają przestrzeń dalszych analiz i dociekań, a tym samym wskazują, jak ważne są innowacje i nowe narzędzia wykorzystywane w naukach humanistycznych.

 

Spis treści 

 

Vol 1

I blok

Inauguracja konferencji - prof. dr hab. Jacek Urban (Dziekan WHiDK UPJPII Kraków)

Procesy społeczno- polityczne pomocą w rozumieniu krajobrazu kulturowego - prof. dr hab. Józef Marecki, (UPJP II Kraków)

Specyfika pracy nad analizą źródeł wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. - prof. dr hab.  Wojciech Polak, (UMK Toruń)

Znaczenie badań regionalnych dla najnowszej historii Polski - dr hab. Kazimierz Miroszewski, (UŚ Katowice)

"Nowa wspaniała wojna" - rozwój technologii wojennych, a humanistyka - dr Joanna Lubecka, (Akademia Ignatianum Kraków)

Zasób Internetu jako źródło historyczne. Wprowadzenie do zagadnienia archiwizacji webu - mgr Marcin Rdzak, (UPJP II Kraków)

Dyskusja

Wywiad – dr Joanna Lubecka

 

II blok

Stare i nowe w badaniach  językoznawczych: od strukturalizmu do pragmatyki językowej i kognitywizmu. Napięcie i współistnienie  - prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, (UR Rzeszów)

Problem deskrypcji żargonu Służby Bezpieczeństwa w pracy badawczej - dr Sylwia Galij-Skarbińska, (UMK Toruń)

Prasa w procesie poznania kultury  - dr Tomasz Kalniuk, (UMK Toruń)

Innowacyjne rozwiązania w badaniach nad historią oporu społecznego w PRL - dr Katarzyna Wilczok, (UŚ Katowice)

Rola kobiet w średniowiecznej Polsce ( i na Śląsku). Perspektywy badawcze - mgr Katarzyna Szawan, (UO Opole)

Dyskusja

 

Vol 2

III blok

Średniowiecze w humanistyce cyfrowej - prof. dr hab. Anna Pobóg–Lenartowicz, (UO Opole) 

Wyzwania kulturowe e-społeczeństwa - prof. dr hab. A. Derdziuk, (KUL, Lublin)

Między tradycją a nowoczesnością. Rola folklorystyki we współczesnych badaniach humanistycznych - dr hab. prof. UMK Violetta Wróblewska, (UMK Toruń)

Multimedialne muzea - dobrodziejstwo, czy zatracenie idei? - mgr Magdalena Ficoń, (UPJP II Kraków)

Klasyka i łamanie kanonów oczyma historyka sztuki - mgr Andrzej Giza, (UPJP II Kraków)

Dyskusja

Wywiady – dr Tomasz Graff, prof. dr hab. Ludwik Frey, prof. dr hab. Józef Marecki, mgr Andrzej Giza

 

IV blok

Aby Warburg - między tradycją i nowoczesnością - prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, (UW Warszawa) 

Instytucjonalizacja innowacyjności w humanistyce, albo o porażce humanistyk - dr hab. Marcin Brocki, (UJ Kraków)

Ubiór który mówi. Semiologia stroju w zmieniającym się krajobrazie kulturowo-społecznym - dr hab. Lucyna Rotter, (UPJP II Kraków)

Dziewiętnastowieczne wizerunki szaleństwa w świetle badań Warburga nad ekspresją - mgr Aleksandra Skrabek, (KUL Lublin)

Dyskusja i zakończenie konferencji

Uczeń i mistrz Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych – e-book (pdf, epub, mobi)

 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych