do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

projekty granty popularyzacja nauki » Staże Erasmus
 1. Staż badawczy krajowy (Politechnika Gdańska) w ramach projektu wdrożeniowego "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17, 13 – 27 czerwca 2021.

 2. Staż badawczy krajowy (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu) w ramach projektu wdrożeniowego "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17, 17 – 31 maja 2021.

 3. Staż badawczy krajowy (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) w ramach projektu wdrożeniowego "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17, 16 kwietnia – 30 kwietnia 2021.

 4. Staż badawczy zagraniczny (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy) w ramach projektu wdrożeniowego "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17, 21 października – 3 listopada 2019

 5. Staż badawczy zagraniczny (Gréckokatolícka teologicka fakulta na Prešovskej univerzite, Słowacja) w ramach projektu wdrożeniowego "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17, 16 – 29 września 2019

 6. Wykłady Symbolika antropologiczna i mowa ciała, prowadzone w ramach „Erasmus” na Teologická Fakulta w Košiciach przy Katolícka Univerzita V Ružomberku, Słowacja,  22 – 26 maja  2017.

 7. Wykłady Ubiór jako znak przynależności religijnej, społecznej i regionalnej, prowadzone w ramach „Erasmus” na Teologická Fakulta w Košiciach przy Katolícka Univerzita V Ružomberku, Słowacja,  23 – 27 listopada 2015.

 8. Wykłady Symbolika antropologiczna i mowa ciała, prowadzone w ramach „Erasmus” na Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja, 28 wrzesień – 1 października 2015.

 9. Wykłady Symbolika w kulturze chrześcijańskiej, prowadzone w ramach „Erasmus” na Teologická Fakulta w Košiciach przy Katolícka Univerzita V Ružomberku, Słowacja,  24 – 30 września 2014.

 10. Wykłady Emblematyka jako nauka pomocnicza historii, prowadzone w ramach „Erasmus” na Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja, 24 – 28 marca 2014.

 11. Wykłady Symbolika w kulturze chrześcijańskiej, prowadzone w ramach „Erasmus” na Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja, 8 – 12 kwietnia 2013.
 12. Wykłady Ubiór jako wyznacznik przynależności religijnej społecznej i regionalnej, prowadzone w ramach „Erasmus” na Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja, 21 – 25 listopad 2011.
 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych