do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » Poza granicami Polski
 1. Międzynarodowa konferencja „Questions of European ldentity Focusing on Polish-Hungarian Relations to Help Future Generations. Transnational and Transgenerational Experience of the Polish and Hungarian Youth” zorganizowane przez SZEGED-CSANADI EGYHAZMEGYE 19 – 22 listopada 2019 Szeged, Węgry Referat pt. The phenomenon of national costume on the example of Hungary and Poland

 2. Międzynarodowa Konferencja "Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore" organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII, Preszów, Słowacja,28 III 2017, Referat: Ogień w sferze sacrum.
 3. Międzynarodowa Konferencja „Evropská identita a její křesťanské kořeny” na Katolické teologické fakultě Univerzita Karlova. Referat:Křesťanské symboly Evropy. Tradice, proměny, přivlastnění.  8 - 9 listopada 2016 Praha, Czechy.
 4. Międzynarodowa konferencja „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinach” organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII. Referat: Symboliczne znaczenie liter i liczb. 26 listopada 2015 Prešov, Słowacja
 5. Międzynarodowa konferencja „Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme” organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII. Referat: Pokarm w roli symbolu. Semantyczne znaczenie pokarmów w kulturze europejskiej. 3 grudnia 2014 Prešov, Słowacja.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ecclesia Leopoliensis Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrz. łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy” zorganizowana przez Центр досліджень історії та традиціїЛьвівської митрополії латинського обряду oraz Центр UCRAINICUM. Referat: Symboliczny przekaz w wystroju świątyń Lwowa. 8 września 2014, Lwów, Ukraina.
 7. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti” organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII. Referat: Rośliny - symbole, inspiracje czy pokarm. Znaczenie roślin w kulturze ludowej. 26 listopada 2012 Prešov, Słowacja
 8. Międzynarodowy Kongres Historyków „Sescenti anni 1412 – 2012. Мiжнародний iсторичний конгрес присвячений 600-лiттю перенесення столицi архiдiецезi з Галича до Львова”, organizowany przez Centrum „Ucrainicum” KUL, Теологічний факультет Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ oraz Інститут церковних досліджень в Луцьку. Referat: Symboliczny przekaz na zachowanych paramentach i szatach liturgicznych z kościoła sakramentek we Lwowie. 8 – 12 IX 2012,  Львів, Ukraina.
 9. Międzynarodowe Konferencja naukowa „Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II” organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove. Referat: Symbolický odkaz polychrómie v Katedrále svätého Jána Krstitela v Prešove. 29 listopada 2011 Prešov, Słowacja
 10. Międzynarodowe Konferencja naukowa „Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikacie” organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove. Referat: Strój i obrzęd jako formy manifestowania przynależności do struktur bractwa. 22 listopada 2011 Prešov, Słowacja.
 11. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Święci Ziemi Wołyńskiej”, organizowana przez Instytut Badań Kościelnych w Łucku, Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. T. Kościuszki, Konsulat Generalny RP w Łucku, Instytut Polski Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Egzarchat Łucki Kościoła Grekokatolickiego, Prowincja Ukraińska oo. Bazylianów im. Najświętszego Zbawiciela, Instytut Analiz Państwowej i Regionalnej Polityki, Referat: Ikonografia i symbolika świętych w tradycjach różnych Kościołów i obrządków. Луцьк 2-5 VI 2011, Ukraina.
 12. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa”, organizowana przez Centrum Ucrainicum KUL, Civitas Christiana, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Referat: Zapomniane stroje liturgiczne biskupów z przełomu XIX i XX wieku, 19 – 21 listopad 2010, Lublin – Lwów, Polska - Ukraina.
 13. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Ut unum sint Niepokonany Kościół”, organizowana przez Instytut Badań Kościelnych w Łucku przy współudziale Kurii Diecezjalnej Kościoła Rzymskokatolickiego w Łucku, Egzarchatu Łuckiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, „Instytutu Polskiego” przy Wołyńskim Narodowym Uniwersytecie im. Leci Ukrainki w Łucku, KUL-u, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Referat: Kostiumologia i symbolika hagiograficzna na wyobrażeniach św. Mikołaja. 6-9 maja 2010, Луцьк, Ukraina.
 14. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Cnoty i wady. Pozitíva a negatíva baroka v oblasti vzdelanosti a umenia”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove Katedra Historických a spoločenských vied. Referat: Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych na przykładzie opactwa sióstr benedyktynek w Staniątkach. 26 kwietnia 2007, Prešov Słowacja.
 15. Międzynarodowe Sympozjum naukowe „Біблія в културі світу”, organizowane przez Klasztor OO. Kapucynów w Kijowie, Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej WT PAT oraz Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Referat : Biblijne wezwania świątyń rzymskokatolickich archidiecezji Lwowskiej na przełomie XIX i XX wieku. 2 czerwca 2006, Kijów, Ukraina.
 16. Międzynarodowe Sympozjum naukowe „Біблія в културі світу”, organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Gródku Podolskim Filia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej WT PAT oraz Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Referat: Pobożność pasyjna propagowana przez zakony na przykładzie zakonów reguły franciszkańskie. 30 maja 2006, Gródek na Podolu, Ukraina.
 17. Międzynarodowe Sympozjum naukowe „Біблія в културі світу”, organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Gródku Podolskim Filia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Referat : Cykle ikonograficzne baroku inspirowane Biblią. 25 maja 2005, Gródek na Podolu, Ukraina.
 18. Międzynarodowe Sympozjum naukowe „Біблія в културі світу”, organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Gródku Podolskim Filia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Referat:  Biblijne pochodzenie symboli związanych z przedstawieniami w sztuce Matki Bożej Niepokalanie Poczęte. 28 maj 2004, Gródek na Podolu, Ukraina.
 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych