do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » Konferencje ogólnopolskie i lokalne
 1. II Konferencja Naukowa "Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Wojna i pokój" zorganizowana przez Katedrę Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa pod patronatem: Fundacja Nauka i Kultura oraz Fundacja św. Jadwigi dla UPJPII, Kraków 14 - 15 grudnia 2020. Referat: Porywczy bogowie. Personifikacje wojny w kulturach i religiach.

 2. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "HISTORIA – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ", "Ochrona I Promocja Dziedzictwa Kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszłości" zorganizowany przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 13 – 14 listopada 2019, Kraków, Referat pt. „Trwała ruina” jako element kształtujący krajobraz kulturowy

 3. Ogólnopolka Konferencja Naukowa "Kreatywność, Indywidualizacja, Rzetelność, Entuzjazm w wychowaniu patriotycznym" zorganizowana przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji iKatedrę Archiwistyki i NPH - WHiDK UPJPII w Krakowie. Panel dyskusyjny Interdyscyplinarne rozwijanie dumy narodowej młodzieży. 24 listopad 2018

 4. Ogólnopolska konferencja naukowa "Natura - Homines – Historia Interpretacje przyrody w przeszłości.Rozumienie, znaczenia, symbole" zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Toruniu. Referat: Florarium christianum a Florarium profanum. Różnice i podobieństwa w semantycznym postrzeganiu świata flory. , 15-16 listopada 2018.Toruń

 5. Ogólnopolska konferencja naukowa "Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku" zorganizowana przez UMCS w Lublinie. Referat Nowe trendy w "modzie zakonnej" po Soborze Watykańskim II. 11-12 października 2018 Lublin

 6. Sympozjum Naukowe ""Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka" zorganizowane przez Muzeum Regionalne w Kozienicach i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Referat: "Czarna sukienka" - żałobny strój kobiecy jako forma walki o polskość. 16-17 września 2017, Kozienice. 

 7. "Jak promować nauki humanistyczne i społeczne" konferencja zorganizowana przez Akademię Ignatianum, Panel dyskusyjny, 15 maja 2017, Kraków.

 8. III Ogólnopolska Konferencja Studiów nad Strojem „Co (nie)przystoi mężczyźnie” zorganizowana przez Muzeum Azji i Pacyfiku, Referat: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Formy i znaczeni semantyczne strojów bractw kurkowych w Polsce.3-4 kwietnia 2017, Warszawa.

 9. Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, zorganizowana przez Katedrę Archiwistyki i NPH, Komisję Historycznę PAN Oddział w Katowicach. Referat: Ubiór który mówi. Semiologia stroju w zmieniającym się krajobrazie kulturowo-społecznym. 1 grudnia 2016, Kraków.

 10. Konferencja naukowa „W trosce o rozwój Uczelni” zorganizowana przez UPJPII w Krakowie. Referat Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej – troska o jakość kształcenia. 28 listopada 2016. Kraków.

 11. Wykład Inauguracyjny "Jak uczyć patriotyzmu". KIRE, 22 października 2016, Kraków.

 12. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” zorganizowana przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresów. Referat: Percepcja elementów kulturowych przez grupy religijne, narodowe i  społeczne na przykładzie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. 15 października 2016 Nałęczów

 13. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie” zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki UPJPII w Krakowie, Referat: Symbolami opowiedziana "Historia Zbawienia". Semiologia kościoła opackiego w Staniątkach 14 października 2016 Staniątki.

 14. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku” zorganizowana przez Wydział Artystyczny UMCS. Referat: „Nie szata zdobi człowieka"? Semiologia ubioru na przykładzie wybranych grup społecznych. 10 – 11 października 2016, Lublin.

 15. Ogólnopolaka konferencja naukowa "Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989", zorganizowana przez IPN oddział w Krakowie,  Referat: Ruch Cywilizacji Miłości jako znak nowych czasów,1 czerwca 2016, Kraków,
 16. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. Referat : Habity karmelitańskie - przemiany i znaczenie, 16 maja 2016, Kraków.
 17. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne”, zorganizowana przez WPiA Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Referat: Patrzeć tak by zrozumieć. Jak "czytać" zabytki sakralne, 10 marca 2016 Olsztyn.
 18. Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w kulturze i tradycji polskiej”, zorganizowana przez Parafię św. Jadwigi w Krakowie, Katedrę Archiwistyki i NPK UPJPII oraz Sekcję Historyczna PTT. Referat: Postać św. Jadwigi w edukacji i wychowaniu. 6 czerwca 2015 Kraków.
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej”, organizowana przez Katedrę Dziejów Kultury IHSiK UPJPII. Referat: Czwarty ślub zakonny jako wyraz charyzmatu i duchowości, 28 – 29 maja 2015 Kraków.
 20. Ogólnopolska Konferencja „W kręgu kultury zakonnej, Konferencja Naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCS”  organizowana przez Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. Referat: Symbolika i przemiany habitów karmelitańskich, 09 – 10 kwietnia 2015 Kraków.
 21. Ogólnopolskie kolokwium naukowe „Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce” organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Legnicy Archiwum Diecezjalne w Łodzi Katedrę Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII w Krakowie. Referat: Pomniki „przyjaźni” jako element propagandy, 28 – 31 grudnia 2014, Kraków-Łódź-Legnica.
 22. Ogólnopolska konferencja naukowa „Historia chrześcijaństwa w źródłach” organizowana przez UPJPII w Krakowie. Referat: Źródła do badań z zakresu kostiumologii kościelnej, 4-6 grudnia 2014, Kraków.
 23. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy” organizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz Archiwum i Muzeum UWM. Referat:  Rekonstrukcja czy oryginał Problem odbudowy stałych ruin, 27 listopada 2014, Olsztyn.
 24. XIII obchody Dni Długoszowskich zorganizowane przez PSE „Wieniawa”. Referat: Symbole i znaki "praktyk tajemnych" w XV wiecznym Krakowie. 18 września 2014, Kłobuck.
 25. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. Referat : Nakrycia głowy w zakonach klariańskich – semantyka i rozwój, 19 maja 2014, Kraków.
 26. Ogólnopolska konferencja naukowa „Archiwa-Prawo-Kościół” organizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz Archiwum i Muzeum UWM. Referat: Archiwa zakonne w Regułach i konstytucjach. 12 grudzień 2013, Olsztyn.
 27. Panel naukowy „Woda życia Woda śmierci”, organizowana przez UPJPII. Referat: Woda jako symbol w kulturze europejskiej. 16 maja 2013, Kraków.
 28. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ziemiaństwo polskie na rzecz ojczyzny i kościoła”, organizowana przez IPN, UPJPII oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Referat: Motywy patriotyczne i religijne na portretach ziemian polskich, 23 listopada 2012, Kraków.
 29. Ogólnopolska konferencja naukowa „Galicja w filmach, dokumentach i opracowaniach” organizowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Referat: Wielokulturowość Galicji, 14 – 15 września 2012, Nowy Sącz.
 30. Ogólnopolska konferencja naukowa „Klara – kobieta nowa”, organizowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Referat:  Podwika, welon, czepek. Rzecz o nakryciach głowy zakonnic, 22-23 czerwiec 2012, Nowy Sącz.
 31. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. Referat: Stroje ludowe z okolic Krakowa, 23 maja 2012, Korzkiew
 32. Ogólnopolska konferencja naukowa „Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki” organizowana przez Instytut Historii oraz Zakład Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji - Uniwersytet Rzeszowski, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej. Referat: Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie „Fizjologa”. 24 marzec 1012 Częstochowa.
 33. Konferencja Naukowa organizowana przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Referat: Jak się nosili nasi przodkowie? 2 grudzień 2011 Zabrze.
 34. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. Referat : Kołpaczek, fortugał i pludry. Z dziejów ubioru dworskiego, 12 październik 2010, Nowy Wiśnicz.
 35. Konferencja naukowa „Zamki pogranicza sądecko-spiskiego” zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Mestsky urad Stara Lubovna. Referat: Ubiór na przestrzeni wieków, 28 maja 2010, Nowy Sącz.
 36. Sesja naukowa „Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej” zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów UPJPII. Referat: Duchowość i charyzmat zakonny wyrażony poprzez symbolikę hagiograficzną. 20 maja 2010, Kraków.
 37. Kolokwium naukowe „Szata chwały i zwycięstwa” zorganizowana przez katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2. Referat: Habit jako znak i wyróżnik grupy społecznej. 7 grudnia 2009, Kraków.
 38. Konferencja Naukowa Z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz Jubileuszu 800 – lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskie zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Klasztor klarysek w Starym Sączu. Referat: Kostiumologia franciszkańska, 5 czerwca 2009, Stary Sącz.
 39. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. Referat : Stroje Łemkowskie, 21 maja 2009, Nowy Sącz.
 40. Konferencja naukowa „Heraldyka kościelna”, organizowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Referat: Herby współczesnych biskupów polskich – próba interpretacji, 13 marzec 2008, Kraków.
 41. Konferencja naukowa „ Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie”, organizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Polską Prowincję Dominikanów. Referat: Symbolika hagiograficzna wybranych świętych dominikańskich, 9 październik 2007, Kamień Śląski.
 42. Konferencja naukowa „Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obydwu stronach Karpat”, organizowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Referat: Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki, 19 maja 2007, Kraków.
 43. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. Referat : „Pierścień królowej Kingi”, 15 maja 2007, Wieliczka.
 44. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. Referat: Mikołaj Wolski – życie i działalność. 6 czerwca 2006, Kraków.
 45. Konferencja naukowa „Dziecko zdolne formy pracy wspierające kształtowanie i rozwój zdolności dzieci” organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Referat: Formy pracy z uczniem zdolnym na przykładzie Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Luborzycy, 9 marzec 2006, Kraków.
 46. Konferencja Naukowa „Pośrednicy łask” organizowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Wydziału Historii Kościoła PAT i Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego PAT. Referat : Wstawiennictwo świętych w sztuce baroku, 28 stycznia 2006, Kraków.
 47. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystw Teologicznego. Referat: Ludzie emigracji - Cyprian Kamil Norwid, 17 listopada 2005, Kraków.
 48. Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach. Referat: Przedstawiciele zakonu franciszkanów w wiekach średnich w Polsce, 24 maja 2005, Kraków.
 49. Sesja Naukowa „Zbiory Felicjanek” organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Referat : Symbolika hagiograficzna. Święci szczególnie czczeni w zgromadzeniu sióstr felicjanek, 11 maja 2005, Kraków.
 50. Sesja Naukowa „Zbiory Bonifratrów” organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Referat : Treści ideowe w monumentalnej dekoracji potrynitarskiego kościoła św. Trójcy w Krakowie, 5 listopad 2004, Kraków.
 51. Konferencja Naukowa „Czasy Katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy” organizowana przez Filię WNS KUL w Stalowej Woli. Komunikat: Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry, 20–21 październik 2004, Stalowa Wola.
 52. Sesja Naukowa „Zbiory Ojców Paulinów”, organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Referat:Zabytki złotnictwa XIX i XX wieku w kościele Paulinów na Skałce, 13 listopad 2003, Kraków.
 53. Sesja Naukowa „Klasztor i kościół Kapucynów w Krośnie (1753–2003) 250 lat działalności” organizowana przez Muzeum Podkarpackie, Podkarpackie Towarzystwo Historyczne oraz Klasztor Kapucynów. Referat: Architektura i wyposażenie klasztorów kapucyńskich na przykładzie Krosna, 4 październik 2003, Krosno.
 54. Sesja Naukowa „Zbiory Księży Jezuitów” organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Referat: Zabytki złotnictwa w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie, 14 listopad 2002, Kraków.
 55. Sesja Naukowa „Zbiory Księży Misjonarzy” organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Referat : Najcenniejsze zabytki złotnictwa w skarbcu kościoła XX. Misjonarzy na Stradomiu, 15 listopad 2001, Kraków.
 56. Sesja Naukowa ”Jubileusz 70-lecia Profesora dr hab. Jana Sławomira Samka i Sesja Naukowa poświęcona Błogosławionemu Szymonowi z Lipnicy” organizowana przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Referat:Trzy osiemnastowieczne monstrancje z przedstawieniem świętych bernardyńskich – Kraków i Alwernia, 25 październik 2001, Kraków.
 57. Sesja Naukowa „O wychowaniu przez sztukę” organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu. Komunikat: Wychowanie przez sztukę w kościołach na przykładzie Dekanatu Wawrzeńczyce Archidiecezji Krakowskiej, 08 grudzień 2000, Przemyśl.
 58. Sesja Naukowa „Zbiory Ojców Franciszkanów” organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Referat : Marcin Lekszycki i jego prace, 16 listopad 2000, Kraków.
 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych