do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

projekty granty popularyzacja nauki » publikacje wystąpienia

Wykłady i wystąpienia

 

 1. "Warsztów dla branży w zakresie preorientacji kulturowej". zorganizowane przez Krakowską Izbę Turystyczną, 14 grudnia 2020; 

  W warsztatach wzięli udział

  • Jakub Sławek - Konsul RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,

  • Zuzanna Gutkowska - ZOPOT w Pekinie,

  • Włodzimierz Szczurek - ZOPOT w Kijowie,

  • Dorota Zadrożna - POT Departament Strategii i Marketingu,

  • dr hab. Lucyna Rotter prof. UPJPII - Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie,

  • Daniel Bijata - ekspert rynku słowackiego współpracujący z Klastrem Orawa oraz Narodowym Centrum Słowackim,

  • Tadeusz Smoter - Cracow Spirit,

  • Witold Matwijów - Hotel Galaxy / Hotel Legend (Jordan Group),

  • Rafał Marek - Krakowska Izba Turystyki / Polska Rada Turystyki,

  • Prowadzenie: Tomasz Rosset;

 2. Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kalwaria Zebrzydowska. Wykład „Symbolika hagiograficzna. Jak rozpoznać wizerunki świętych” 5 marca 2019.
 3. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJPII w Krakowie „Symbolika hagiograficzna” 11 grudnia 2018.
 4. Fundacja Dziedzictwo Projekt: "Rozmowy o niepodległości". Wykład "Polski strój narodowy. Jak partiotyzmu krawcy uczyli". 28 czerwca 2018 Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju/ "Jak patriotyzmu krawcy uczyli? O mówiących strojach słów parę" 23 kwietnia 2018, Kłaj
 6. Wykład dla laureatów małopolskiego konkursku historycznego Polska w dobie królów elekcyjnych (1573-1795) na tle wydarzeń z historii powszechnej. Wykład: "Nam strój niedbały nie przystoi" - o  modzie w dobie królów elekcyjnych słów parę" 12 kwietnia 2018, Kraków
 7. Wykład w Szczawnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. "Co można wyrazić strojem" 9 kwietnia 2018, Szczawnica
 8. Wykład dla licealistów "mandry kostiumologii", 14 marca 2018, Kraków.
 9. Warsztaty historyczne UPJP II dla uczniów szkół średnich. Wykłąd "Ubiór, strój czy kostium? Kostiumolog w teatrze", 16 grudnia 2017.
 10. Otwarcie zmodernizowanej wystawy stałej „Historia w dewizce zapisana” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Refert "Historia w dewizkach zapisana". 17 listopada 2017.
 11. Wykład na Dębickim Uniwersytecie trzeciego Wieku. Wykład: „Nam strój niedbały nie przystoi” Propagowanie polskości poprzez ubiór. 6 października 2017, Dębica.
 12. Wykład na Dębickim Uniwersytecie trzeciego Wieku. Wykład: Florarium Christianum,. 21 kwienia 2017, Dębica.
 13. Wykład na Dębickim Uniwersytecie trzeciego Wieku. Wykład: Co można wyrazić strojem. Symbolika ubioru na przestrzeni wieków. 20 marca 2015, Dębica.
 14. Wykłady otwarte „Urodziny Rzeczypospolitej” organizowany przez Dom Kultury „Ruczaj”.  Wykład:  Motywy patriotyczne i narodowe w stroju ziemian polskich, 9 listopada 2013.
 15. XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowane przez Małopolski Instytut Kultury Wykład: Historia i symbolika liturgicznych i codziennych strojów kapłanów greckokatolickich, 27 maja 2012, Nowy Sącz
 16. XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowane przez Małopolski Instytut Kultury Wykład: Stroje kolonistów niemieckich, 26-27 maja 2012, Nowy Sącz.
 17. XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowane przez Małopolski Instytut Kultury Wykład: Strój liturgiczny i strój codzienny kapłanów rzymskokatolickich, 26 maja 2012, Nowy Sącz
 18. Wykład otwarty „Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata”, zorganizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK UPJP2. Wykład: Symbolika uczuć w kulturze Europejskiej, 19 listopad 2011, Kraków.
 19. Spotkania muzealne, organizowane przez Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Wykład: Dzieje ubioru dworskiego, 4 marca 2011.
 20. Wykład otwarty „Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty”, zorganizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK UPJP2. Wykład: Symboliczne znaczenie barwy w stroju, 9 październik 2010, Kraków
 21. Wykład na Sądeckim Uniwersytecie trzeciego Wieku. Wykład: Symbolika w kulturze chrześcijańskiej w odniesieniu do Sądecczyzny .10 czerwiec 2010, Nowy Sącz.
 22. Muzealne spotkania ze sztuką. Wykłady organizowane przez Muzeum Ziemi Bieckiej. Wykład: Portret kobiety XVIII w., 20 marca 2010, Biecz.
 23. Wykłady otwarte „Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK PAT. Wykład: Ubranie czy kostium – znaczenie symboliczne ubiorów na przestrzeni wieków, 10 października 2009, Kraków.
 24. Wykład otwarty zorganizowany przez Stowarzyszenie „Pro Patria” w Jaworznie. Wykład: Jan Paweł II spotkania z młodzieżą. Jaworzno 16 X 2008.
 25. Wykłady otwarte „Na swój obraz na obraz Boży go stworzył. Człowiek – symbol – znak”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK PAT. Wykład: Alegorie i personifikacje, 11 października 2008, Kraków.
 26. Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Wykład: Mityczne oraz legendarne stwory i bestie, 12 kwietnia 2008, Kraków.
 27. Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Wykład: Zwierzęta jako atrybuty świętych, 13 października 2007, Kraków.
 28. Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika roślin”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Wykład: Symbolika kwiatów i ziół, 10 marca 2007, Kraków.
 29. Wykłady otwarte „Biblia w kulturze świata”, organizowane przez Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego PAT. Wykład: Biblia Pauperum. 16 grudnia 2006, Kraków.
 30. Wykłady otwarte „Kazania” organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki Klub pod Jaszczurami. Wykład: Sacrum Bożego Narodzenia ukryte w symbolach, 11 grudnia 2006, Kraków.
 31. Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika roślin”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. Wykład: Rośliny jako atrybuty świętych, 14 października 2006, Kraków.
 32. Wykłady otwarte „Biblia w kulturze świata”, organizowane przez Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego PAT. Wykład: Boże Narodzenie w ikonografii, 17 grudnia 2005, Kraków.
 33. Wykłady otwarte „Biblia w kulturze świata”, organizowane przez Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego PAT. Wykład: Motywy zaczerpnięte z biblijne w sztuce baroku, 21 maja 2005, Kraków.
 34. Wykład otwarty Ikonografia św. Mikołaja w sztuce polskiej. 12 grudzień 2004, Czulice.
 35. Promocja książki Kościół p.w. św. Mikołaja w Czulicach. Historia i sztuka organizowana przez Komisję Kultury Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Referat: Poznawcze i wychowawcze aspekty sztuki sakralnej w procesie wychowania regionalnego, 23 kwiecień 2004, Luborzyca.

 

 

 

Artykuły

 

 1. L. Rotter, Symbole i znaki "praktyk tajemnych" w XV wiecznym Krakowie, "Zeszyty Długoszowskie", nr 13:2014, s.49 - 52.
 2. L. Rotter, Hodegetrie małopolskie na przykładzie zabytków z terenu gminu Kocmyrzów – Luborzyca, „Gazeta Lokalna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, nr 4(72):2003, s. 16.
 3. L. Rotter, Wychowanie przez sztukę na przykładzie zabytków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, „Gazeta Lokalna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, nr 4(69):2002, s. 9.
 4. L. Rotter, Treści ideowe XV–XVII wiecznych płyt nagrobnych i epitafijnych, „Gazeta Lokalna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, nr 3(68):2002, s. 8.
 5. L. Rotter, Dzieła złotnika krakowskiego Marcina Lekszyckiego na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, „Gazeta Lokalna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, nr 4(64):2001, s. 7.
 6. L. Rotter, Obraz wszystkich świętych w kościele parafialnym w Luborzycy, „Gazeta Lokalna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, nr 4(64):2001, s. 9.
 7. L. Rotter, Historia i zabytki kościoła w Czulicach, „Gazeta Lokalna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, nr 4(34):1998, s. 6–7.
 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych