do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

projekty granty popularyzacja nauki » granty i projekty

1. Stroje zakonne - symbolika, historia, przemiany

Źródło finansowania: Program Doskonałość MNiSW. nr DNM/SP/466384/2020

Rok realizacji 2020 – 2022.

Jednostka: UPJP II 

Charakter udziału: Kierownik 

Opis działń 

 

2. Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności.

Źródło finansowania: Grant z Dialog.  w ramach konkursu MNiSW DIALOG 0245/2018.

Rok realizacji 2018 – 2020.

Jednostka: UPJP II 

Charakter udziału: Kierownik.

Opis działań

Strona domowa projektu

 

3. „Skonsolidowany plan rozwoju UPJPII”
Źródło finansowania: NCBiR Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17
Rok realizacji 2018 – 2020.
Jednostka: UPJPII.
Charakter udziału: wice-kierownik projektu

Opis działań 

 

4. "Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na
spoločnom území slovensko-poľského pohraničia" Interreg  V-A Polsko-Slovensko 2014 - 2020 INT/EK/PO/3/I/B/0097 2017 Charakter udziału: Ekspert w projekcie

Projekt Badawczy Sądecko–spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy, wiodący doliną rzeki Poprad.

Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Rok realizacji 2009 – 2010.
Jednostka: Muzeum Okręgowe w Nowy Sączu.
Charakter udziału: wykonawca.

 

5. Projekt Badawczy Jarmark Kultur. Moduły:1. Ludność niemiecka; 2. Jarmark św. Małgorzaty.
Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Rok realizacji 2009 – 2010.
Jednostka: Muzeum Okręgowe w Nowy Sączu.
Charakter udziału: wykonawca.
 

 
© 2021 www.lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych